In hoeverre draagt een positieve benadering van sporten en bewegen bij aan het gevoel van eigenwaarde, conflictoplossend vermogen en mate van assertiviteit bij kinderen van 7-12 jaar?

Eindadvies-MindsetMovers