Informatie voor organisaties

StudentWeetRaad: verbinden, leren en adviseren

StudentWeetRaad nodigt de praktijk uit om verbinding te maken met de universiteit. Studenten willen graag leren van de praktijk en studenten kunnen op een creatieve manier en ‘out-of-the-box’ denken. Soms kan een frisse blik veel doen voor een organisatie.

Wat kunnen we voor een maatschappelijke partner doen?

Een organisatie heeft vaak te maken met vraagstukken die blijven liggen vanwege het gebrek aan tijd en middelen. Vraagstukken die geen urgentie hebben, maar wel van belang zijn, kunnen opgepakt worden door studenten van het adviesbureau StudentWeetRaad. Het adviesbureau kan, doordat er de mogelijkheid is om gebruik te maken van de universiteitsbibliotheek op de UvA, actueel wetenschappelijk onderbouwd onderzoek doen en adviezen uitschrijven.

Vragen die gesteld worden door partners moeten affiniteit hebben met sociale wetenschappen, bijvoorbeeld gericht op pedagogiek, onderwijskunde, sociologie of psychologie. Daarnaast dienen de opdrachten van een academisch niveau te zijn en behapbaar te blijven voor het adviesbureau. Dit betekent dat een kleine onderzoeksvraag geschikt is. Het is belangrijk dat er een duidelijke, concrete vraag naar voren komt waar ons studententeam mee aan de slag kan. De partner kan in overleg met het adviesbureau bekijken of de onderzoeksvraag geschikt is voor de studenten om te beantwoorden. Het streven is dat een opdracht uitgevoerd wordt in 10 weken. In totaal wordt er 30 uur besteed aan een onderzoeksvraag. Het is mogelijk dat een partner een nieuwe opdracht aanvraagt, nadat een eerdere opdracht is uitgevoerd. Het blijft van belang dat de partner zich realiseert dat de gegeven opdracht door studenten zal worden uitgevoerd en dat dit een leerproces betreft.

Wederkerigheid tussen studenten en partners

StudentWeetRaad handelt middels een systeem van wederkerigheid. Dit houdt in dat de studenten van het bureau een dienst leveren in de vorm van een advies of onderzoek voor een maatschappelijke partner. In ruil daarvoor geven we studenten graag een tegenprestatie die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de student. Deze tegenprestatie wordt door de partner aangeboden. Hierbij kan gedacht worden aan het faciliteren van een netwerkborrel, faciliteren van lunch of diner op de dagen dat studenten werken, een rondleiding binnen een organisatie, een netwerkgesprek met een partner of een training.

Interesse? Neem dan contact met ons op door te mailen naar studentweetraad@uva.nl.