Nieuw UvA-studentenadviesbureau beantwoordt vragen uit de praktijk

7 mei 2018 0 Door StudentWeetRaad

Welke maatregelen helpen tegen vroegtijdig schoolverlaten? Wat kunnen ouders doen tegen pestgedrag op school? Wat zijn effectieve vormen van seksuele voorlichting aan jongeren? Deze en andere vragen beantwoordt het onlangs opgerichte studentenadviesbureau StudentWeetRaad, een initiatief van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Het initiatief valt in goede aarde, weet Rachel Poldermans, een van de begeleidende studenten. ‘We werken inmiddels samen met onder meer ROC de Horizon, de Onderwijs Consumenten Organisatie en LOC Jeugd. Veel instellingen hebben weinig geld te besteden, maar willen wel graag onderzoeksinformatie ontvangen waarmee ze hun organisatie kunnen verbeteren.’ Elisa Somsen vult aan: ‘We hebben vragen liggen over pestgedrag op school en wat ouders daaraan kunnen doen. Ook zijn we bezig met een vraag over vroegtijdig schoolverlaten. En we kregen bijvoorbeeld ook een vraag over een training die cliëntgericht werken door jeugdzorgprofessionals moet bevorderen, maar die toch niet helemaal lijkt te werken. Aan ons de vraag waar dat aan zou kunnen liggen.’

Het is dan vervolgens aan de studenten van StudentWeetRaad om deze vragen vanuit een wetenschappelijk perspectief te beantwoorden. Jet Bierman: ‘We zijn een echte community of learners. De studenten die hier werken, gaan samen aan de slag om met elkaar de vraag te beantwoorden. Als een student niet verder komt, is er altijd wel iemand die kan helpen.’ Voordat een advies de deur uitgaat, doet een docent de eindcontrole.

‘Wat ik zo mooi vind aan dit initiatief, is dat studenten al tijdens de opleiding via contacten met maatschappelijke partners advies- en ondernemersvaardigheden ontwikkelen,’ zegt Erna van Hest, directeur van het College of Child Development and Education van de UvA. ‘Daarmee laten we de maatschappelijke relevantie en betrokkenheid van de opleiding zien aan (toekomstige) studenten en aan de maatschappij om ons heen, in het bijzonder de stad Amsterdam.’

Van Hest hoopt dat het succesvolle initiatief ook navolging vindt bij de overige opleidingen van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de UvA: ‘Met het sterke eigenaarschap van studenten kunnen we uitgroeien tot een interdisciplinair FMG-adviesbureau van en door studenten. Ondernemerschap mag een veel belangrijkere plaats krijgen binnen het onderwijs aan onze faculteit.’

Geschreven door Esther van Bochove. Vind hier het originele artikel.